Nieuwsbrief 11/09/2020

Nieuws voor de hele basisschool (kleuter – en lagere school)

 

Doortocht Zeveneken (N70)

In de tweede helft van september 2020 gaat de heraanleg van de N70 in Zeveneken van start. 

Vanaf 28 september is de N70 volledig onderbroken. In de eerste fase (september 2020 – voorjaar 2021) wordt er gewerkt van net voorbij de Zavel tot en met het kruispunt van de Sint-Elooistraat. Tijdens de werken wordt deze zone volledig afgesloten voor alle verkeer. Het lokaal verkeer en de fietsers worden omgeleid via de Beerveldsebaan, Bastelare en de Drongenstraat.

Ook in enkele zijstraten vernieuwt Aquafin de riolering. Deze werken starten in de Sint-Elooistraat. De riolering wordt vernieuwd in een klein stuk van de straat dat loopt van het kruispunt met de N70 tot de eerste afslag voorbij slagerij ‘Kurt en Leen’. Deze werken nemen 1 maand in beslag. Ze starten half september en duren tot eind oktober.

Over het verdere verloop van de werken kan u alle info terugvinden op onderstaande site.

https://wegenenverkeer.be/werken/doortocht-zeveneken-n70

Vanaf volgende week kan u de school enkel bereiken via Bastelare. 

U kan de Sint-Elooistraat niet inrijden of verlaten via de N70.

Gelieve gebruik te maken van de draaipunten voor de veiligheid van onze schoolkinderen! 

Het is ook steeds mogelijk om verderop te parkeren en kinderen te voet naar school te laten stappen. Vanaf 8 uur staat er een leerkracht op straat zodat hij/zij de kinderen veilig kan oversteken. 

 

Zomerse temperaturen

Volgende week gaan de temperaturen opnieuw de lucht in!

Gelieve de kinderen van thuis uit al in te smeren, zonnecrème mee te geven én een zonnepet.

We vragen om geen kledij met blote schouders te dragen op school. 

 

Warme maaltijden

Maandag 14 september starten we met het geven van warme maaltijden.
Enkel van wie we de aangeduide menu’s terugkregen, kunnen deze maand genieten van een warme maaltijd. 

Binnen 2 weken ongeveer krijgt u de menu voor de maand oktober. 

 

Oudercomité

Dinsdag 15 september gaat de eerste vergadering door van het nieuwe werkjaar. Om welgekende redenen gaat deze door in de eetzaal en niet in de leraarskamer. U kan de eetzaal bereiken via de leerkrachteningang aan de speelweide. 

Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom. 

Gelieve een mondmasker te dragen bij aankomst, verplaatsingen en vertrek. 

 

Strapdag

Jaarlijks strappen duizenden kinderen in Vlaanderen te voet, met de fiets, step, te paard,…. naar school. De doelstelling is enerzijds benadrukken dat duurzaam verplaatsen leuk, gezond, goed voor het milieu en laagdrempelig is. Anderzijds vraagt de Strapdag meer ruimte voor stappers en trappers in de schoolomgeving. De campagne is een vast onderdeel van de ‘Week van Mobiliteit’ die jaarlijks plaatsvindt van 16 tot en met 22 september. 

Ook Sint-Elooi doet mee aan deze actie!

We verwachten vrijdag 18 september zoveel mogelijk kinderen met de fiets of te voet.

 

Kleuterschool

Leerplicht kleuters geboortejaar 2015

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de leerplicht tot 5 jaar. Voortaan moeten alle kinderen dus leren vanaf 5 jaar. 

Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar (2015) geboren zijn, worden op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van het kalenderjaar waarin zij 5 jaar worden. 

Ze moeten minstens 290 halve lesdagen naar school. Een gemiddeld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen. 

Elke dag aanwezigheid op school is natuurlijk belangrijk. 

Kleuters die al 6 of 7 jaar zijn, moeten elke dag aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. 

 

Concreet: Is uw kleuter, geboren in 2015, afwezig? 

Dan moet u ALTIJD de klasleerkracht of het secretariaat verwittigen + de reden van afwezigheid doorgeven. Dit kan telefonisch of via mail.  

 

Lagere school

Techniekacademie (vrijblijvende info vanuit de gemeente!)

U vindt een flyer in bijlage terug.

 

Prettig weekend!

directeur Wendy