Nieuwsbrief 29/08/2020

Sint-Elooische coronaregels

 

BELANGRIJK VOOR ALLE VOLWASSENEN

* Verplichting om een mondmasker te dragen in de omgeving van én op het schoolterrein (anders geen toegang).

* Alle volwassenen houden 1.5 m afstand van elkaar.

* Slechts 1 volwassene per gezin brengt of haalt de leerlingen. 

* Er komen geen ouders in het schoolgebouw wanneer deze geen afspraak hebben met de directie of één van de leerkrachten. U kan makkelijk telefonisch of via mail een afspraak maken. 

* Mogen we vragen dat niemand aan de schoolpoort of op het schoolterrein blijft staan om een praatje te doen met een andere (groot)ouder.

 

1. Voorschoolse opvang

Ook dit jaar organiseren we voorschoolse opvang. De school opent om 7.30 uur.

 

2. Brengen van de kinderen na 8.10 uur en voor 8.25 uur

Kleuterschool

De eerste schoolweek mogen alle (groot)ouders de kleuters naar de kleuterspeelplaats brengen. Ze volgen hierbij de witte pijlen op het paadje. Op de kleuterspeelplaats blijven de volwassenen achter het nadarhek staan. De juf van toezicht neemt de kinderen over. Op het paadje voorzien we van tweerichtingsverkeer. 

Vanaf de tweede schoolweek mogen enkel de (groot)ouders van de kleuters van de peuterklas, 1K en 2K naar de kleuterspeelplaats. We vragen dat de kinderen van 3K alleen naar hun speelplaats gaan via het paadje. Het zou fijn zijn mochten zij, als stoere zus of broer, hun jongere broer of zus een handje geven om samen naar de speelplaats te gaan. 

We hanteren deze werkwijze om de kinderen voor te bereiden op fase oranje en rood. We stimuleren onze ouders om ook de (jongste) kleuters aan de schoolpoort af te zetten. 

Bij regenweer worden de kleuters naar de turnzaal gebracht. 

 

Lagere school

De kinderen van de lagere school worden afgezet aan de schoolpoort en gaan alleen naar de speelplaats. 

Bij regenweer gaan de kinderen van de lagere school om 8.10 uur naar hun klas. Enkel de kinderen van wie de leerkrachten toezicht hebben, spelen onder het afdak. Dit gaat telkens om 2 klassen. 

BELANGRIJK!

* Om 8.30 uur doen we de schoolpoort op slot. 

* We vragen om de kinderen pas na 8.10 uur te brengen bij regenweer. 

* De handen van de kinderen worden ontsmet of er is de mogelijkheid om de handen te wassen aan de wastafels bij het betreden van de school. 

3. Schooldag

We organiseren de lessen opnieuw zoals voor corona. In fase geel mogen alle activiteiten doorgaan. In fase oranje mogen we niet meer op uitstap, enkel het zwemmen mag nog doorgaan. In fase rood blijven we de hele dag op school. 

4. Halen van de kinderen tussen 15.25 en 16 uur

Kleuterschool + 1L

Bij het eerste belteken mogen de (groot)ouders op de speelplaats. Via de rechterkant van het paadje volgen ze de witte pijlen. Op de kleuterspeelplaats blijft iedereen, op voldoende afstand,  achter het nadarhek staan. De kleuters komen bij de (groot)ouders en via het paadje verlaten ze opnieuw de school.

Bij regenweer blijven de kinderen in de klassen. De ouders wachten op de speelplaats, aan de klas, tot de kleuter of leerling van klas 1 naar buiten komt. De kinderen worden niet meer afgehaald in de klas of in de gangen.  

Lagere school

Bij het tweede belteken mogen de (groot)ouders van leerlingen van de lagere school op het basketbalterrein. Alle volwassenen blijven achter de nadarafsluiting staan. Gelieve in de juiste zone te staan én voldoende afstand te houden. 

De kinderen wachten op de speelplaats. 

Wanneer de leerkracht toestemming geeft, mag de leerling de speelplaats verlaten. 

Bij regenweer maken de leerlingen van de lagere school rijen onder het afdak. Wanneer de leerling toestemming heeft van de leerkracht, mag deze vertrekken.

Leerlingen die alleen naar huis mogen, te voet of met de fiets, zullen vertrekken rond 15.40 uur, wanneer de grootste drukte is verdwenen. Enkel met een schriftelijke toestemming van de ouders laten we de kinderen vertrekken. 

 

BELANGRIJK!

* Het is mogelijk om de kinderen gespreid op te halen. Er is gratis toezicht van 15.25 tot 15.55 uur. 

* Als uw kind alleen naar huis mag, te voet of met de fiets, geeft u daarvoor vooraf toestemming met een briefje aan de directie. 

* Voorlopig is er geen begeleide rij meer naar het dorp. 

5. Kinderen in de studie

Vanaf 16 uur kunnen onze leerlingen naar de studie.

Deze gaat door voor de kleuters in de ‘oude’ slaapklas, naast juf Amber, voor klas 1/2/3 in de grote zorgklas en voor klas 4/5/6 in de klas van meester Geert. 

U kan alle klassen bereiken via de speelplaatsen. Het is niet de bedoeling dat (groot)ouders de gebouwen betreden om de kinderen op te halen. De leerlingen komen op eigen houtje naar buiten.

6. Opvang Ferm (vroegere Stekelbees)

Om 17 uur en om 12.30 uur op woensdag komt de begeleider van Ferm de kinderen halen die nog langer in de opvang moeten blijven. Zij gaan te voet naar hun lokaal op het domein aan de Eikenkring. 

7. Een overzicht van de extra coronamaatregelen

Hoe zorgen we voor de veiligheid van uw kind?

Wij volgen de regels die de overheid ons oplegt. Wij begrijpen dat ouders zich hierover ongerust maken, maar we doen als team écht al het mogelijke om alles goed te laten verlopen. 

 • In de basisschool is social distancing van 1,5 meter in openlucht niet van toepassing voor de leerlingen onderling. In fase oranje en rood moeten alle leerlingen zich in hun klasbubbel verplaatsen. Zij komen dan niet in contact met andere klassen in het schoolgebouw. Buiten mogen ze opnieuw samen spelen. 
 • Alle + 12 jarigen dragen een mondmasker en/of faceshield wanneer ze zich over het schooldomein, in het gebouw of in de klas verplaatsen. Deze regel geldt niet voor de leerlingen van het 6de leerjaar die 12 jaar zijn. 
 • In de kleuterklas is een mondmasker niet verplicht, tenzij er 2 volwassenen in de klas aanwezig zijn. 
 • In de lagere school draagt de leerkracht een mondmasker. Enkel wanneer hij/zij vooraan staat in de klas én de 1,5 meter afstand kan garanderen mag het mondmasker af. 
 • Het personeel in de eetzaal draagt ten alle tijden een mondmasker en handschoenen. 
 • Er wordt maximaal ingezet op handhygiëne: bij aankomst op de school, bij het binnenkomen van de klas (na de speeltijd), na toiletbezoek, voor en na de maaltijd (basishygiëne) en voor het verlaten van de klas/school.

Na hoesten, snuiten of niezen wast men ook de handen. 

 • Alle personeelsleden ontsmetten de materialen die door de leerlingen worden gebruikt. 
 • Alle klassen zitten in hun eigen lokalen. Wanneer een zorglokaal wordt gebruikt door een klasbubbel, wordt deze na gebuik, ontsmet door de leerkracht. 
 • Banken, stoelen, lichtknoppen, deurklinken, andere contactpunten worden extra gepoetst.
 • De lokalen worden meermaals per dag verlucht door ramen en deuren open te zetten. Ook zullen de leerlingen op regelmatige basis een activiteit buiten het lokaal hebben.
 • Alleen noodzakelijke externen (ondersteuners, pedagogische begeleidingsdienst, CLB,…) worden toegelaten op school. 
 • Ouders of niet-noodzakelijke externen (vertegenwoordigers,…) komen enkel in het schoolgebouw wanneer zij een afspraak hebben met de directie of één van de leerkrachten. 
BELANGRIJK!

– Zieke kinderen blijven thuis! Of een kind al dan niet moet thuis blijven beslist de huisarts, niet de directie of de klasleerkracht.