De Gouden Week

Tijdens de Gouden Week zetten we in om van onze klasgroep, een ‘hechte’ klasgroep te maken.
Dit doen we door samen afspraken te maken, we werken verder aan de regels rond sociale vaardigheden en we zetten in op een goede klassfeer.
Dit gebeurt allemaal aan de hand van klasgesprekken, verschillende spelletjes en activiteiten.

Kijk maar mee!