Een verhaal verzinnen

Samen met de klas volgden we een workshop rond het verzinnen van een verhaal. In de plaats van het verhaal te schrijven mochten we het verhaal laten groeien op ons blad. Onze fantasie werd aan het werk gezet om te bedenken en te tekenen. Op het einde vertelden we ons verhaal aan onze klasgenoten. Hopelijk vertelden ze het thuis ook nog eens aan de hand van de tekening?