verkeerspark Puyenbroeck

In het verkeerspark kregen de leerlingen in twee groepen uitleg over de verschillende verkeersborden. Daarnaast werd er aandacht besteed aan de veiligheid bij een overweg met en zonder slagbomen, de plaats van de weggebruiker op de openbare weg en hoe je als fietser je richting moet aangeven.
De leerlingen konden om beurten oefenen met een fiets en een gocart. Nadien volgde een wedstrijd. Het was de bedoeling om zo lang mogelijk foutloos te rijden.
Op het einde kregen de leerlingen nog uitleg over de dode hoek van een vrachtwagen en hoe je als fietser gevaarlijke situaties kan vermijden.
Het was een zeer leerrijke namiddag onder een stralende herfstzon.