Bewegend Leren: Rekenen

Op vrijdag is het DOEvrijdag.

We oefenen de aangebrachte leerstof bewegend in.

Spelend Leren

Bewegend Leren