Bewegend Leren: Taal

DOEvrijdag: Loopdictee

De kinderen gaan op zoek naar de woorden.

Ze schrijven ze foutloos over op de juiste plaats.