Griezelfeest!

Oki doki poki poetsie

Dit is het bos van heks Karoetsie

Niemand durft hier te lopen

Want ik schimmel hem in met snopen

Krijkel dijkel dokel doets

Wee die hier komt die bak ik een poets!

Halloween bij Heks Karoetsie | Heksen, Thema, Halloween