De gevoelsweek.

In deze week leerden we beter omgaan met onze gevoelens. We dachten na over hoe de gevoelsplekken op onze school er konden uitzien, we leefden ons in gevoelens in, we beelden gevoelens uit, gingen op zoek waar in ons lichaam een gevoel terug te vinden is, spraken nonsenswoorden met een bepaald gevoel….

Elke dag stond een gevoel in de kijker en kwamen we in de passende kleur naar school.  Blij, bang , boos, verdrietig,…

Herken jij de gevoelens op onze foto’s?