Escher

We maken in de weroles kennis met de kunstenaar Escher. Elk maakt een mooie vogel die een weergave is van zichzelf.