Een kleurtje hier, een kleurtje daar…

‘Weet je welke kleur ik in mijn handen hou? 

Geel, groen, rood of blauw?

Jij mag tellen, kijk en zie…

1, 2, 3!’