Werken met de passer.

Per twee gaan we onderzoeken wat een cirkel is en waaruit deze bestaat. We tekenen een cirkel met een bord, een touwtje rond de vinger….. We merken op dat dit niet zo handig is. De passer is dit echter wel. We experimenteren, lezen en doen en komen zo tot een mooie passerbloem.