Kriebeldieren deel 1

In de lessen taal en wereldoriëntatie hebben we al veel geleerd en gedaan rond kriebeldieren. De kinderen gingen in de pauzes en thuis ook op zoek naar kriebeldieren of de eitjes en deze werden dan in de klas bekeken met loeppotjes. Daarnaast maakten we al een kruiswoordraadsel aan de hand van de ontdekplaat, we leerden al de verschillende dieren kennen en het verschil tussen een insect en een spin, we speelden al eens het grote kriebeldierenspel, we lazen er al teksten over, we schreven al over de evolutie, we zaaiden al bloemen om de bijen en insecten te kunnen helpen, ze bestudeerden een dier om het dan gedetailleerd te kunnen tekenen, … Er werd dus al heel wat gedaan rond deze kleine dieren.