InschrijvenBeste ouders

Fijn dat u interesse heeft in onze school.
U kan op elk moment, na afspraak (telefonisch of via mail), langskomen met je zoontje of dochtertje.
We maken dan kennis met juf Amber en juf Liesbet (de kinderverzorgster).
U krijgt een rondleiding in de klas en in de ganse kleuter - en lagere school. Daarbij ontvangt u alle informatie over onze werking.
Zo'n kennismaking duurt ongeveer een uur.

Algemeen

Je kind is pas ingeschreven in onze school als de ouder(s) schriftelijk instem(t)(men) met het pedagogisch project en het schoolreglement. Eenmaal ingeschreven, blijft het kind bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel wanneer de ouders beslissen om het kind van school te veranderen, zij niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het schoolreglement, bij een definitieve uitsluiting als gevolg van een tuchtmaatregel of wanneer het kind een verslag ontvangt dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs (tenzij de school een individueel aangepast programma haalbaar ziet).

Bij elke wijziging van het schoolreglement zullen we terug jullie schriftelijk akkoord vragen. Indien jullie niet akkoord gaan met de wijziging, dan wordt de inschrijving van jullie kind beëindigd op 31 augustus van het lopende schooljaar.

Bij de inschrijving van jullie kind, zullen we jullie bevragen over de organisatie van het ouderlijk gezag, de gezinssamenstelling, de verblijfsregeling,… We gaan ervan uit dat beide ouders instemmen met de inschrijving. Indien we op de hoogte zijn van het niet-akkoord van een van beide ouders, kunnen we het kind niet inschrijven. We kunnen jullie kind pas inschrijven als beide ouders akkoord gaan.

Bij de inschrijving vragen we je naar allerlei informatie voor onze administratieve schoolfiche van je kind.

Aanmelden en inschrijven

Onze school heeft geen capaciteitsprobleem en kan alle leerlingen inschrijven.

Geboortejaar 2020

Iedereen kan inschrijven vanaf 01/09/2021 voor het schooljaar 2022 – 2023. 

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: 

Instapdata schooljaar 2022 - 2023

geboren tot en met...

komen na ...

dus vanaf...

01/03/20

Zomervakantie

01/09/22

08/05/20

Herfstvakantie

07/11/22

10/07/20

Kerstvakantie

09/01/23

01/08/20

Instap 1 februari

01/02/23

07/09/20

Krokusvakantie

27/02/23

19/10/20

Paasvakantie

19/04/23

30/11/20

Hemelvaart

22/05/23

Geboortejaar 2021

Iedereen kan inschrijven vanaf 01/09/2022 voor het schooljaar 2023 – 2024 

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen: 

Instapdata schooljaar 2023 - 2024

geboren tot en met... komen na ... dus vanaf...

01/03/21

Zomervakantie

01/09/23

08/05/21

Herfstvakantie

08/11/23

08/07/21

Kerstvakantie

08/01/24

01/08/21

Instap 1 februari

01/02/24

19/08/21

Krokusvakantie

19/02/24

19/10/21

Paasvakantie

15/04/24

30/11/21

Hemelvaart

13/05/24


Andere geboortejaren

Een kleuter/leerling die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten worden zonder rekening te houden met de instapdagen.