Image

VisieOns hoofddoel is het geluk van ieder kind, niet alleen nu maar ook voor hun toekomst. In samenwerking met het hele schoolteam en alle betrokkenen willen we uw kind helpen opgroeien tot mensen met zin voor de echte levenswaarden en met bereidheid tot eerlijke inzet en engagement. Dit alles hebben we uitgeschreven in vijf basisdoelen. Wat volgt is een samenvatting.
Image
Stap voor stap vooruit om tot groei te komen. Groeien is fouten maken, eruit leren en opnieuw proberen.
Image
Met iedereen en alles in de wereld rondom ons gaan wij zorgzaam om. Iedereen is uniek!
Image
Alles en iedereen is verbonden met elkaar. Daarom willen wij 'samen school maken'. Gastvrijheid, verdraagzaamheid vriendelijkheid, warmte en betrokkenheid kunnen dit samenwerken kansen geven en doen groeien.
Image
Wij geloven in de groei en de ontwikkeling van iedereen en stimuleren een positieve kijk op de wereld en de mensen. Enthousiast werken we daaraan!
Image
Wij geloven in het goede van iedereen. We willen eerlijk en oprecht handelen, zonder vooroordelen.
 
Image

Pedagogisch project


Meer
 
 
Image

Zorgbeleid


Meer
Image

Gezondheidsbeleid


Meer
 
Image
 

Ons inspiratieverhaal


Meer
 
Image
 

Schoolreglement 
Image

SCHOOLREGLEMENT


Meer
Image

SCHOOLREGLEMENT in het kort


Meer
 
 
Image

praktische info


Meer
Image

Engagementsverklaring
katholieke dialoogschool


Meer
 
Image