Image
 

Schoolraad


De schoolraad is een overlegorgaan met een adviserende functie rond geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen bv. het schoolreglement, het welzijn en de veiligheid op school, het gezondheidsbeleid, het schoolwerkplan,...

De schoolraad bestaat uit drie geledingen, ieder met een gelijk aantal vertegenwoordigers namelijk:

De afgevaardigden van de ouderraad:
mevrouw Katrien Soetemans
mevrouw Gwenny Aelterman
de heer Bart Van Keer
          de heer Samuel Goerlandt

De afgevaardigden van het personeel:
mevrouw Annick Van Ryckegem - kleuterafdeling
mevrouw Veerle Vertonghen – 2de graad
mevrouw Christine De Letter – 3de graad

De gecoöpteerde leden van de lokale gemeenschap:
de heer Jouri De Block
de heer Dirk Spitaels
de heer Luc Vriendt

Wenst u het huishoudelijk regelement in te kijken?
Dan kan u hiervoor steeds terecht bij de directie.


Contact

Image
Image