Kriebelteam


Wat is het kriebelteam?
Vanuit het oudercomité kwam het idee om op school een kriebelteam op te richten.
Ons kriebelteam is een groep ouders die zich op regelmatige tijdstippen engageren om alle kinderen van de school te controleren op de eventuele aanwezigheid van luisjes.
Dit gebeurt in samenwerking met het CLB.

Wat doet het kriebelteam?
Elke woensdag na de vakantie controleert het kriebelteam alle kinderen.
Het team bestaat uit bereidwillige ouders die, na een korte opleiding van de verpleegster van het CLB, discreet de kinderen controleren.
Het initiatief is trouwens volledig door het CLB gesteund.
Indien er luizen en/of neten worden gevonden, dan krijgen de ouders van dat kind hierover persoonlijk een brief met uitleg hoe ze het kind moeten behandelen.
Als de hoofdluis binnen de klas actief is, wordt die klas de volgende week opnieuw gecontroleerd.
De CLB-verpleester bekijkt de resultaten regelmatig en neemt maatregelen bij hardnekkige besmetting.

Wat mag je verwachten?
De methode die wij gebruiken is een snelle screeningsmethode maar niet voor 100% sluitend. Er kunnen dus fouten insluipen, zowel in positieve als in negatieve zin. We hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Regelmatige controle thuis blijft belangrijk. Wij hopen uiteraard dat je je kind zo snel mogelijk behandelt als er sporen zijn van neten of luizen. Preventief behandelen helpt niet. Het werkt enkel resistentie in de hand.

Wat kan ik doen?
Klik hier voor de nat-kam-methode te raadplegen.