Maximumcapaciteit


Beste ouder,

In november 2011 werd in het Vlaams parlement een nieuw decreet ‘Inschrijvingsrecht’ gestemd. Dit decreet verplicht elke school een maximumcapaciteit te bepalen en dit aan alle belanghebbenden mee te delen. De maximumcapaciteit van VBS Sint-Elooischool te Zeveneken werd door het schoolbestuur vastgelegd en positief geadviseerd door onze schoolraad.

Maximumcapaciteit Sint-Elooischool

Aantal

Vrije plaatsen 2018-2019

Kleuterschool

110 kleuters

35

Lagere school

190 leerlingen

65

Totaal basisschool

300 leerlingen

Wij willen toch even benadrukken dat dit om een louter administratieve kwestie gaat. Tot op heden is er op onze school ruim voldoende plaats en is er nog geen enkele reden tot beperking van het aantal inschrijvingen.