Opvang en studie


Uren

Activiteit

voor 07.30

Opvang in FERM Zeveneken

Voorschoolse –opvang

van 07.30 tot  08.25

Gratis opvang op school

Middagopvang

12.00 - 13.15

Opvang op school

Kinderen die thuis eten worden ten vroegste om 13.00 terug op school verwacht!

Naschoolse opvang

15.25 - 15.55

Gratis opvang op school

Studie

15.55 - 17.00

Begeleide studie in leeftijdsgroepen

na 17.00 (tot 19.00)

Opvang in FERM Zeveneken

Woensdagmiddag

12.00 - 12.30

Gratis opvang op school

na 12.30 (tot 19.00)

Opvang in FERM Zeveneken

De bedragen die u voor de toezichten betaalt vindt u terug in het schoolreglement. Deze zijn inclusief het remgeld en komen op een fiscaal attest dat u wordt bezorgd in maart zodat u dit kan inbrengen in de belastingsaangifte. Remgeld is het bedrag dat de school verplicht is om te innen en dat aan de gemeente gestort wordt voor de betaling van de toezichten.

Indien u gebruik wil maken van de voor - of naschoolse opvang van FERM in Zeveneken, dient u eerst met hen contact op te nemen zodat u uw kind(eren) kan registreren. Meer info vindt u via Ferm Kinderopvang Zeveneken