Oudercontacten


Een oudercontact kenmerkt zich door wederkerigheid tussen leerkracht en ouders. Er wordt informatie uitgewisseld over de evolutie van het kind in zijn totale ontwikkeling en tevens voldoende tijd genomen om bepaalde vragen van de ouders of de leerkracht te bespreken. Gezamenlijk opvoeden vraagt immers om de beste communicatie en inspanningen tot gelijkgerichtheid.

Algemene oudercontacten en informatieavonden
Eind augustus
In de laatste week van augustus worden alle nieuwe kleuters en leerlingen van de lagere school vrijblijvend uitgenodigd tijdens de klasopendeurdag. Zij kunnen op een rustige manier kennis maken met hun leerkracht en de klas - en schoolomgeving verkennen.

Eerste schooldag.
De ouders van kleuters worden uitgenodigd om het eerste schooluurtje van hun kind mee te maken in de klas.  Het doel hiervan is dat de kindjes (en ook de ouders) op een rustige manier kunnen wennen aan de nieuwe omgeving.

Aan de ouders van kleuters die op een andere instapdatum voor het eerst naar school komen raden we aan om vooraf samen met hun kindje een bezoekje te brengen aan de klas.

Algemene informatieavond
Begin september is er voor elke klas een algemene informatieavond waarop de leerkracht een woordje uitleg geeft over de klasorganisatie. Soms is er een informatieavond over een heel specifiek onderwerp, bijvoorbeeld gezonde voeding, pesten,...

Andere informatie
Belangrijke informatie vind je ook in de wekelijkse nieuwsbrief.

Individuele oudercontacten

We organiseren ook regelmatig individuele oudercontacten. Iedereen wordt tijdig op de hoogte gebracht wanneer de oudercontacten doorgaan via mail en/of een brief. 
Wie niet op het oudercontact aanwezig kan zijn, kan een gesprek aanvragen op een ander moment. Wij engageren ons om steeds te zoeken naar een alternatief overlegmoment indien je niet op de geplande oudercontacten kan aanwezig zijn.

November - december
Individueel oudercontact voor de ouders van alle kinderen.

Februari - maart
Individueel oudercontact voor alle ouders.

Rond Pasen
Bepaling studiekeuze voor de ouders van leerlingen van het zesde leerjaar.

Einde schooljaar
Op het einde van het schooljaar hebben alle ouders (zowel van kleuters als leerlingen van de lagere school) de gelegenheid tot een individueel oudercontact met de leerkracht.
In de lagere school krijgen de ouders de keuze om het jaarrapport van de leerlingen persoonlijk af te halen in de klas, dit gecombineerd met een individueel oudercontact.

Andere momenten
Op regelmatige tijdstippen worden de leervorderingen van de kinderen geëvalueerd en besproken met het CLB, de zorgcoördinator, de klasleerkracht, de directeur en eventuele externe zorgverleners. Indien er zich bij bepaalde kinderen problemen zouden voordoen nemen wij contact op met de ouders.

Als je je zorgen maakt over je kind of vragen hebt over de aanpak dan kan je op elk moment zelf een gesprek aanvragen met de leerkracht van je kind. Dat doe je het makkelijkste via de persoonlijke mail van de klastitularis.

Open school
Verder zijn er heel veel officiële en occasionele oudercontacten mogelijk. Wij proberen een open school te zijn. Aarzel nooit om contact op te nemen met de leerkracht, de directeur, de zorgcoördinator of het CLB.