Rapporten


De beoordeling op het rapport geeft slechts weer waartoe uw kind

op een bepaald ogenblik in staat bleek… een cijfer op zichzelf heeft weinig zin… Maak liever de som van de inspanningen die uw kind leverde en waardeer het daarom! Hoe het resultaat ook is, spaar uw aanmoedigingen niet... 
De beste motivatie voor een kind is nog altijd "een pluim" van de leerkracht en van de ouders!

Onze rapporten hebben de bedoeling de leerlingen en de ouders informatie te geven over hun eigen leerproces en over de vordering die ze maken. Het kan gaan om verworven kennis, attitudes en vaardigheden op alle domeinen van de ontwikkeling. Deze ‘rapporten’ zijn voorzien als

  • herfstrapport
  • winterrapport
  • lenterapport
  • zomerrapport

Alle data kan u terugvinden op de schoolkalender.
Het eerste leerjaar volgt de eerste twee periodes niet. 
Zij rapporteren na een volledig afgewerkte leseenheid. 
Meer info werd gegeven op de infoavond.

We leggen de nadruk op wat het kind al goed kan, want niets werkt zo motiverend als aanmoediging. Het rapport is tevens een uitnodiging om ons samen in te zetten voor jouw kind. Soms stellen we ook kleine of grote moeilijkheden vast. Ook jouw kind kan dit meemaken. Als ouders en leerkrachten zijn we goed geplaatst om jouw kind te begeleiden bij het overwinnen van die moeilijkheden. Dit kan alleen als we elkaar op de hoogte houden.
Aan de hand van de gegevens uit toetsen wordt er verder gedifferentieerd en geremedieerd tijdens de lessen. (Differentiëren bestaat erin om binnen een klasgroep de moeilijkheidsgraad te laten variëren zodat sommige leerlingen met iets moeilijkere oefeningen op hun niveau uitgedaagd worden, terwijl andere leerlingen de basisstof nog eens extra herhalen. Remediëren probeert om problemen op een bepaald punt weg te werken.)

Je vindt op het rapport geen klasmediaan of klasgemiddelde. We vinden het immers belangrijk om de groei van elk kind apart te bekijken, nl. welke vorderingen, welke stappen vooruit maakt het? Via het rapport krijgt u een beeld van het bereikte niveau, van de inspanningen en van de vorderingen. We bekijken deze vorderingen niet alleen wat kennis betreft, een kind is tenslotte meer dan dat alleenZo werken we aan een attituderapport en een evaluatiedocument voor bewegingsopvoedingOp die manier krijg je een zo totaal mogelijk beeld van jouw kind op school.